четверг, 2 октября 2014 г.


1 комментарий:

A.Амарсайхан комментирует...

Нэгийг авч зунд амьдарна даа гэж бодоод л байх юм. Бодсоор хэдэн жил болж байна даа